Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net




Reactie uit het Europees Parlement: Sophie in 't Veld (D66)
< Crista Huisman >
zondag, 10 april 2005
Crista Huisman is adviseur bij Zunderdorp Beleidsadvies en Management en momenteel secretariaatsmedewerker van het Forum voor Democratische ontwikkeling

Sophie in ’t Veld (D66) is verbaasd over de uitkomsten van de tweede burgerconsultatie over Europese samenwerking op het gebied van politie en justitie. We vinden Europese samenwerking op het gebied van veiligheid belangrijk, maar tegelijkertijd willen we toch dat Nederland zoveel mogelijk zeggenschap behoudt. Naar aanleiding van deze resultaten van de tweede consultatie van het burgerpanel, vroegen we Sophie in ’t Veld te reageren.

“Wat is uw eerste reactie op de resultaten van het burgerpanel?”Sophie in 't Veld
De resultaten van de gehouden enquête geven een wisselend beeld. Aan de ene kant zijn de respondenten bereid veel van hun privacy op te geven aan een Europese instelling, maar aan de andere kant lijkt uit de antwoorden ook een zeker wantrouwen te spreken. Globaal gezien lijkt men ervan overtuigd dat meer samenwerking wenselijk of zelfs noodzakelijk is, en er is zelfs een meerderheid van mening dat zulke samenwerking goed is voor een gezamenlijke identiteit. Tegelijkertijd lijken de respondenten vrijwel unaniem van mening dat de wetshandhaving en berechting van overtreders door de afzonderlijke lidstaten geregeld moeten worden. Waar het grensoverschrijdende criminaliteit of terrorisme aangaat, is men bereid om vergaand samen te werken.

“Hoe denkt u dat dit verklaard kan worden?”
Mensen zien wel het nut van samenwerking in, maar willen dit alleen als we op een lijn zitten. We zijn in Europa met 25 lidstaten, dus je kunt niet anders dan compromissen sluiten. Het lijkt erop dat mensen wel de lusten willen, maar niet de lasten. Wellicht dat mensen bang zijn dat ons eigen drugs-, euthanasie-, en abortusbeleid zal worden aangepast, maar de realiteit is dat veel landen van de Europese Unie juist veel van het Nederlandse beleid overnemen. Als je door de retoriek van veel regeringsleiders heen kijkt zie je dat in veel landen, zoals Frankrijk, op lokaal en regionaal niveau heel pragmatisch met dit soort problematiek omgegaan wordt. Het verschil tussen staatshoofden en de praktijk is vaak heel groot.

“Hoe staat u ten opzichte van samenwerking op het gebied van Europese samenwerking op het gebied van politie en justitie?”
Ik vind dat we, net zoals we nationale structuren hebben gecreëerd toen de problemen nationaal waren, nu internationale structuren moeten creëren waar het internationale problemen aangaat. We praten veel over nationale souvereniteit, maar in de tussentijd reizen criminelen gewoon door. Je moet je afvragen wat soevereiniteit jou waard is in vergelijking met veiligheid.

Bekijk reacties (2) Commentaar? Ja, graag!

Wobject proxying mislukt. Wellicht is het geproxiede wobject verwijderd.