Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
   archief februari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
archief 2005
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Strafrecht: Europees harmoniseren of nationaal conserveren?
Steven de Jong Gepost:     dinsdag, 8 juni 2004, 15:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Volgens defensiespecialist Ko Colijn is Europa een gebied van 'pick and choose'. Terroristen kijken waar zij het prettigste kunnen verblijven. Het ontbreken van universeel strafrecht binnen de EU en de drang om behoud van soevereiniteit is daar debet aan. Harmonisatie van strafrecht lijkt het enige middel om adequate terreurbestrijding mogelijk te maken.

"Terrorism is part of the dark side of globalization", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Colin Powell kort na de aanslagen van 11 september. De reconstructie van de reisschema's van de vliegtuigkapers en organisatoren wees uit dat deze terroristen in de maanden voorafgaand aan 11 september een opvallende intercontinentale mobiliteit aan de dag hadden gelegd. In dat opzicht leidden zij de hectische levens typisch voor de nieuwe wereldburgers. Efraim Halevy, Oud-chef van de Israëlische geheime dienst Mossad, waarschuwt Europa: "Bij het WTC hebben we gezien dat een groep uit Hamburg de aanslagen in New York en Washington hielp voorbereiden. Europa moet dit probleem onder ogen zien. Het moet openlijk bespreken hoe het dit probleem wil aanpakken. Tot nu toe wil Europa het negeren".

Europa heeft achterstand in terrorismebestrijding
Europa ziet het probleem inmiddels onder ogen. Bestrijding van terrorisme vraagt om een grensoverschrijdende aanpak. Dat laatste blijkt lastig. Het Europese continent heeft door een verscheidenheid aan landen en culturen een enorme achterstand in terreurbestrijding. De nationale lidstaten koesteren hun soevereiniteit en die soevereiniteit staat voorop. Het heeft tot twee jaar na de aanslagen in New York geduurd voordat de Wet Terroristische Misdrijven (WTM) in lidstaten ingevoerd kon worden. De EU-landen worstelen nog steeds met een Europees arrestatiebevel. In maart werd duidelijk dat ook Europa ontvankelijk is voor grote aanslagen. Madrid was aanleiding om de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken bijeen te roepen. Opnieuw vroegen lidstaten zich af hoe terrorisme over de landsgrenzen heen aangepakt moest worden. De roep om meer en betere samenwerking tussen inlichtingendiensten klonk wederom. De hoop werd gevestigd op Europol, de Europese 'rechtshandhavingorganisatie'(1).

Behoud democratische rechten en soevereiniteit
Europol moet volgens velen een autonome rol en vergaande opsporingsbevoegdheden krijgen. Dat wringt. De Europese Unie kent immers geen integraal strafrecht, een grondwettelijk verdrag staat nog in de kinderschoenen en lidstaten behouden, anders dan Amerikaanse staten, een groot deel van hun soevereiniteit. De bescherming van burgerlijke vrijheden is het zorgenkindje in het politieke debat over het afstand doen van soevereiniteit. Het democratische en open bestel dat terroristen ondermijnen én goed in gedijen, mag volgens velen niet afgebrokkeld worden met de uitbreiding van opsporingsbevoegdheden en gegevensuitwisseling. Volgens defensiespecialist Ko Colijn is Europa een gebied van 'pick and choose': "Terroristen kijken waar zij het prettigste kunnen verblijven".

Executieve opsporingsdienst niet mogelijk zonder eenheid van wetgeving
Deze problematiek staat in schril contrast met de Verenigde Staten. Daar is immers eenheid van wetgeving. Ook kent de VS geen statelijke inlichtingendiensten die elkaars rivalen zijn. De CIA (2) is de federale inlichtingdienst voor buitenlandse dreigingen en iedere staat heeft haar lokale afdelingen van de FBI (3). Deze recherchedienst kan autonoom functioneren en heeft, anders dan Europol, wel executieve opsporingsbevoegdheden. De verschillen in nationale wetgeving tussen de Europese lidstaten en de drang om soevereiniteit te behouden botsen met het idee van een uniebrede aanpak van criminaliteit. Het toekennen van executieve bevoegdheden aan Europol op het gebied van illegale drugshandel is, op dit moment, gewoonweg niet mogelijk: om een razzia in de binnenstad van Amsterdam op wiet- en hasjgebruikers zit de Nederlandse burger niet te springen.

Harmonisatie strafrecht ter bestrijding van terreur
Gaat het om de bestrijding van terrorisme, dan biedt de Europees geharmoniseerde WTM voor Europol wél executieve handvesten. Echter, het beeld van, zeg, een 'Tsjechische Europol-agent' die met doorgeladen Kalashnikov een moskee in Krimpen aan de Lek binnenwandelt klinkt velen niet als toekomstmuziek in de oren. Voor een adequaat terrorismebeleid is eenheid van wetgeving dus van belang. De WTM is daar een eerste stap toe, maar lang niet afdoende. Financiering van terreurdaden is nauw verbonden met drugssmokkel, ook softdrugs, en kleine criminaliteit. De vraag is of we het strafrecht in Europa verder willen harmoniseren om terrorisme het hoofd te bieden.

(1) De organisatie die op Europees niveau criminele inlichtingen behandelt heet Europol. Europol is een relatief jonge organisatie. Op 7 januari 1992 begon zij met niet meer dan twee medewerkers. Nu werken er meer dan 400 mensen, afkomstig uit alle lidstaten van de EU, in een streng beveiligd gebouw in Den Haag. Deze 'rechtshandhavingorganisatie', zoals het veelal wordt aangeduid, heeft ten doel de effectiviteit te bevorderen van het optreden en de samenwerking tussen de bevoegde instanties van lidstaten. Tot Europol's voornaamste prioriteiten behoren de bestrijding van illegale handel in verdovende middelen, illegale immigratienetwerken, vervalsing van betaalmiddelen, witwasactiviteiten en handel in radioactieve en nucleaire stoffen. Sinds 1 januari 1999 speelt Europol een belangrijke rol in de bestrijding van terrorisme.


(2) De CIA, Central Intelligence Agency, heeft anders dan de FBI wetshandhaving niet als taak. De CIA verzamelt en analyseert informatie die van essentieel belang is voor het regeringsbeleid, vooral als het gaat om de nationale veiligheid. De CIA verzamelt alleen informatie over andere landen en hun inwoners. De CIA is een overkoepelende inlichtingendienst.


(3) De FBI, Federal Bureau of Investigation, werd in 1908 opgericht als onderzoeksafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De FBI heeft als taak de wet te handhaving door onderzoek te doen naar overtredingen van het federale strafrecht. Zij beschermt de Verenigde Staten tegen buitenlandse spionage- en terroristische activiteiten. Daarnaast biedt de FBI ondersteuning aan federale, lokale of internationale instanties op het gebied van wetshandhaving. De FBI heeft van alle Amerikaanse federale onderzoeksinstanties de meest vergaande bevoegdheden. De FBI is een overkoepelende recherchedienst.