Home
Kennis en Economie
   archief april 2006
archief januari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief september 2005
archief augustus 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
   archief december 2004
archief november 2004
archief oktober 2004
archief september 2004
archief augustus 2004
archief juli 2004
archief juni 2004
archief mei 2004
archief april 2004
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nieuwsarchief Kennis en Economie augustus 2004
Brinkhorst voert motie-Van Dam toch uit vrijdag 13 augustus 2004, Automatiseringsgids - In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Geerkens heeft minister Brinkhorst gezegd dat hij toch uitvoering gaat geven aan de motie-Van Dam. In deze motie werd Minister Brinkhorst op 1 juli door de Tweede Kamer opgedragen zijn steun voor het Europese software-octrooi in te trekken. Eerder zei Joop Nijssen, vertegenwoordiger van de Nederlandse regering, zei namens de minister aan de Britse krant The Herald Tribune echter dat de minster zich niet verplicht voelde zijn stem te wijzigen van een 'ja' in een onthouding. Brinkhorst zegt nu dat de eerste stappen al genomen zijn en Nederland de Raad van Ministeres heeft laten weten dat het een verklaring aan zijn besluit wil toevoegen waarin de strekking van de motie wordt weergegeven.
Pentagon gaat met Linux de oorlog in dinsdag 17 augustus 2004, Nwfusion.com - Het Pentagon heeft een cluster met 256 processoren aangeschaft om oorlogen te simuleren met miljoenen eenheden. Er werd gekozen voor Linux omdat dit de beste prijs/prestatie verhouding gaf. Linux zal in de toekomst niet alleen oorlogssimulaties ondersteunen: "It's still in the lab, but these same capabilities will move out to support actual war (battles)."
Gaat Arnie bezuinigen met open source? maandag 16 augustus 2004, Automatiseringsgids - Een groep onafhankelijke accountants en financiële experts heeft gouverneur Arnold Schwarzenegger geadviseerd open source software te gaan gebruiken in Californië. Het advies is een klein onderdeel van een omvangrijk rapport waarin ter waarde van 32 miljard dollar aan bezuinigingen wordt geïnventariseerd.
Waarom Newham niet overstapt op open source software woensdag 18 augustus 2004, Het was voor velen een verrassing dat het Londense district Newham toch koos voor Microsoft. Op een persconferentie maakte het bedrijf bekend dat volgens een onderzoek van Capgemini de keuze voor Microsoft veiliger en goedkoper is. Aanwezige journalisten konden bij deze mededeling een lach niet onderdrukken. Minder verrassend is dat Microsoft de opdrachtgever voor dit onderzoek was.
Microsoft wint slag van open source in UK donderdag 19 augustus 2004, Microsoft heeft een driejarig contract getekend met de inkooporganisatie van de Britse overheid. Waarvoor het contract precies is en om hoeveel geld het gaat is niet bekend, maar wel is duidelijk dat de belangrijkste tegenstander open source software was. Het contract is belangrijk voor Microsoft omdat verschillende high profile klanten recent kozen voor open source, waaronder Munchen en Barcelona.
Stichting legt Brinkhorst de Europese procedures uit zaterdag 1 januari 2000, Minister Brinkhorst en zijn staatssecretaris Van Gennip zijn niet blij met de motie-Van Dam, die zegt dat Nederland zijn steun aan het Europese voorstel voor software-octrooi moet intrekken. De motie werd aangenomen toen tijdens het debat bleek dat het intrekken van de stem niet zozeer juridisch 'niet kon', maar persoonlijk moeilijk te verkopen was. Vrijschrift.org legt de minister nog even uit hoe het procedureel zit, zodat het uitvoeren van de motie geen problemen hoeft op te leveren.
EU onderzoekt Microsoft in DRM markt zaterdag 1 januari 2000, Microsoft en Time Warner hebben 12 juli j.l. toestemming gevraagd aan de Europese Commissie om gezamenlijk het bedrijf ContentGuard over te nemen. Dit bedrijf is actief in het ontwikkelen van Digital Rights Management (DRM) toepassingen. Na een initieel onderzoek stelt de EU nu een diepgaand onderzoek in dat maximaal vier maanden zal duren tot 6 januari 2005. Aanleiding is de toch al dominante positie van Microsoft in DRM toepassingen en zorgen over de verbreding van Microsofts monopolie positie die de vrije concurrentie zou kunnen aantasten. ContentGuard zou volgens de EU zowel de motieven als de middelen kunnen hebben om zijn portfolio te gebruiken om Microsofts concurrentie ongelijke kansen te geven. Bovendien zou de gezamenlijke overname de ontwikkeling van open standaarden voor interoperabiliteit kunnen benadelen.
Weer vragen aan Brinkhorst over uitvoering motie vrijdag 27 augustus 2004, Automatiseringsgids - Al verschillende keren rezen er vragen over de uitvoering van de motie-Van Dam waarin de Nederlandse regering wordt opgedragen haar standpunt over het software-octrooi te wijzigen. Staatssecretaris Van Gennep zegde 2 augustus ook toe aan de Kamer om uitvoering te geven aan die motie. Nu is er voor de tweede keer onduidelijkheid over de vraag of de regering dat ook echt doet. Van Dam (PvdA) en Gerkes (SP) zullen volgende week aanvullende vragen stellen over de snelheid waarmee Nederland de andere EU-lidstaten op de hoogte stelt. Bovendien doet de regering het volgens Van Dam en Gerkens overkomen alsof het om een Kamerstandpunt gaat, terwijl is afgesproken dat de regering dit standpunt zal volgen. De snelheid waarmee de Nederlandse regering handelt is van belang, omdat dit waarschijnlijk ook andere landen zal aanzetten het standpunt te wijzigen.