Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Vrees voor ‘misbruik’ biometrische paspoortgegevens
Steven de Jong Gepost:     zaterdag, 26 augustus 2006, 17:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Centrale opslag van biometrische paspoortgegevens staat op gespannen voet met burgerrechten. De data zou naast de bestrijding van paspoortfraude, ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Deze vrees uitte Burger@Overheid 18 augustus in een brief aan de Tweede Kamer.

Het nieuwe paspoort, waarvan het eerste exemplaar nog deze maand uitgereikt wordt, bevat een contactloze chip met de personalia van de houder en een digitale foto. Later zullen ook twee vingerafdrukken aan de chip worden toegevoegd.Dit maakt het voor de autoriteiten gemakkelijker om vast te stellen of het paspoort toebehoort aan de houder.

Burger@Overheid, een onafhankelijk forum dat de digitale overheid kritisch volgt, meent dat er onvoldoende waarborgen zijn dat de nieuwe techniek niet tot 'Big Brother'-achtige taferelen gaat leiden. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, blijkt volgens de digitale burgerrechtenorganisatie uit een recent voorval waarbij de politie in Apeldoorn beveiligingscamera's gebruikt om parkeerboetes uit te delen.

Burger@Overheid wijst tevens op de geringe betrouwbaarheid van biometrie. Unieke lichaamskenmerken, zoals vingerafdruk en gezichtsscan, zou het systeem niet in alle gevallen kunnen herleiden tot een unieke persoon. "Aangezien het bij een paspoort gaat om grote aantallen personen en vele situaties, kunnen zelfs bij kleine foutenmarges relatief veel problemen ontstaan."

Dit najaar zal de Tweede Kamer een wetsontwerp behandelen dat een centrale opslag van paspoortgegevens mogelijk maakt. Burger@Overheid wil dat parlementariërs dit ontwerp toetsen aan de zogenaamde BurgerServiceCode. Zo zouden burgers moeten kunnen nagaan waarvoor hun gegevens gebruikt worden en inzage moeten krijgen in welke gegevens er over hen opgeslagen worden.