Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
   archief oktober 2006
archief september 2006
archief augustus 2006
archief juli 2006
achief juni 2006
archief mei 2006
archief april 2006
archief maart 2006
archief februari 2006
archief januari 2006
Nieuws en discussie
Archief Europa 2005
Archief Europa 2004
Agenda van Europa
Links
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Lobbyen in Europa: Hoe werkt het en hoe doen we het?
Jasper Laros Gepost:     dinsdag, 6 juli 2004, 12:00
Van:     < Jasper Laros - Redacteur Politiek-digitaal >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Hoeveel lobbyisten er in Brussel rondlopen, is onbekend. Het Europees Parlement telt 4.834 geaccrediteerde lobbyisten (de Tweede Kamer negentig). Dat is al indrukwekkend, maar schattingen over het werkelijke aantal lopen uiteen van tien- tot zelfs twintigduizend. Omgerekend zijn er in Brussel dus vermoedelijk minstens dertien lobbyisten per Europarlementariër en ruim vierhonderd per Eurocommissaris (na inkrimping van de Commissie in november tot vijfentwintig leden). Hoe gaan de Brusselse lobbyisten te werk? En wat betekent hun aanwezigheid voor het democratische proces in Europa?

Hans van Baalen, nu VVD-kamerlid, is in Brussel werkzaam geweest als lobbyist. Volgens hem moeten lobbyisten zich niet op parlementariërs richten, maar juist op ambtenaren. “Zo'n ambtenaar heeft vaak maar weinig kennis voorhanden en is dus blij als hij voorzien wordt van informatie. Je moet als lobbyist dus zorgen dat je zo dicht mogelijk op die ambtenaar zit.” Volgens Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie en lobby-deskundige, is de ambitie van elke lobbyist drieledig: het doel bereiken (subsidie binnenhalen, bepaalde regelgeving tegenhouden), steun krijgen van “alle spelers in de arena” (landen, tegenspelers) en de oppositie in het thuisland tevreden houden. De complete lobbyoverwinning is volgens Van Schendelen een dagdroom. “Een compromis, respect of steun lijkt [...] een tweede prijs, maar wordt stilletjes gezien als het hoogst haalbare.” Lobbyen is volgens Van Dale dan ook niets meer en niet minder dan “druk uitoefenen op de politieke besluitvorming”.

Cartoon Lobbyen. Guido BootzHoe doet Nederland het?
De voornaamste kritiek op Nederlandse lobbyisten is dat ze 's avonds liever naar huis gaan. Hans van Baalen: “Daardoor mis je een hoop. Die Brusselse kritiek zal niet veranderen, wel ons optreden. [...]. Ze vergeten dat in Brussel de zaken bij de lunch en het diner gedaan worden. Dat lijkt een cliché, maar het is o zo waar.” Ook lijkt lang niet iedereen het lobbyen even goed in de vingers te hebben. Zo ging Jan Timmer, voormalig CEO van Philips, als lobbyist naar Brussel om regelgeving rondom HDTV te bepleiten. Hij ging daarbij volgens Van Schendelen veel te direct en emotioneel te werk, toen hij de verantwoordelijke Eurocommissaris openlijk beschuldigde van vertraging van de “geweldige HDTV-kans”. Van Schendelen: “Rechtstreeks de bron aanvallen: fout.” Daarbij hanteerde Timmer de typisch Nederlandse bottom up-aanpak. Iedereen bemoeide zich informeel met de Brusselse dossiers, waardoor er grote interne verdeeldheid heerste.

Wie lobbyt voor de publieke zaak?
Britse Europarlementariër Caroline Lucas werd een paar jaar geleden in de voorbereiding van een rapport over luchtvaart en milieuvervuiling door maar liefst vijftig vertegenwoordigers van handel en industrie benaderd. Er meldde zich geen enkele lobbyist die milieubelangen behartigde. “De verhouding tussen (de omvang van) lobby's van bedrijven aan de ene kant, en wat je lobby's voor de publieke zaak zou kunnen noemen aan de andere kant (non-gouvernementele organisaties, milieubelangen), is enorm scheef. En die onevenredigheid heeft zeer ernstige gevolgen." Ook de Nederlandse Kathalijne Buitenweg erkent die scheve verhouding. Volgens haar is er op zich echter niets mis met lobbyisten. “Omdat sommige groepen (armen) niet door lobbyisten vertegenwoordigd worden, is het zaak bij voorstellen van de Commissie ook altijd het maatschappelijk middenveld te consulteren.” SP-Europarlementariër Erik Meijer is veel negatiever over lobbyisten. Hij probeert ze dan ook zo veel mogelijk uit zijn buurt te houden. Aan de andere kant lijkt het hem een moeilijk te bestrijden probleem. “Je kunt lobbyisten de toegang tot de gebouwen van het Parlement en de Commissie ontzeggen. Maar Europarlementariërs zijn vrij om contact te hebben met iedereen. Lobbyen zal blijven bestaan.”Regeringsgebouwen en het Europees Parlement
Bronnen

Eerden, E. van der (2004) Interview met Hans van Baalen. "De Brusselse cultuur kunnen we niet veranderen, wel ons optreden.” 

Eerden, E. van der (2004) Interview met Mendeltje van Keulen. "Veel cursisten zijn verbijsterd over wat er over Europa nog te leren valt.”

EurActiv, 12 september 2005 Lobbying legitimate but needs reforms, says UN

Kok, F., P. Kramer en T. van der Maass (red.) (2004) Het Brussels labyrint. Hoe Nederlanders lobbyen in Europa. Prometheus

O'Rourke, B. (2001) “The Legions of Influence - lobbying in Brussels”. Radio Free Europe/Radio Liberty, Praag/Washington

Schendelen, M.P.C.M. Van (2003) Machiavelli in Brussels. The Art of Lobbying the EU. Amsterdam University Press.

Siebelink, J. (2004) “De Hollandse lobby.” In: SQ, voorjaar 2004.

Thema: Lobbyen en politiek adverteren. In: PM Den Haag, 27 mei 2004: 7-11.

Wesselius, E. (2004) "Pak lobby van het bedrijfslevenin Brussel aan." In: NRC Handelsblad, 1 juni 2004.

MBA-Cursus Lobbying & Business representation in Brussel.

Over de FNV-lobby in Brussel.