Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
   archief februari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
archief 2005
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Archief Recht en Veiligheid april 2005
Voorstel bewaarplicht fors bekritiseerd Wednesday 13 April 2005, De Tweede Kamer heeft forse kritiek geuit op de plannen voor het instellen van een bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Deze plannen worden voorbereid door de Europese ministers van Justitie, in het kader van misdaad en terreurbestrijding. Alle fracties vonden dat de nut en noodzaak van de bewaarplicht onvoldoende door Donner werd aangetoond. Daarnaast wijzen de linkse fractie en D66 op de mogelijke gevolgen ten aanzien van de privacy van burgers. De Europese Commissie heeft in februari dit jaar laten weten geen juridische basis te zien voor dit kaderbesluit. Zij bereiden liever zelf voorstel voor, dat vervolgens getoetst kan worden door het Europees Parlement. De linkse oppositie en D66 delen deze mening, maar volgens minister Donner zal met deze procedure niets wezenlijks veranderen aan de inhoud van de plannen.
Bewaarplicht 12 april in Tweede Kamer Monday 11 April 2005, Morgen, dinsdag 12 april, wordt de bewaarplicht in de Tweede Kamer behandeld. De bewaarplicht verplicht aanbieders van telecommunicatie verkeersgegevens langdurig te bewaren. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat de zoekactie op google van elke burger ook volgend jaar nog door de politie kan worden nagezocht. Providers en burgerrechtenactivisten zijn fel tegen de bewaarplicht, die zij op bezwaarplicht noemen.
Identiteitsdieven in Anti-terrorisme informatienetwerk Thursday 14 April 2005, In een persbericht laat LexisNexis weten dat het na een diepgaand onderzoek 59 incidenten heeft gevonden waarbij toegang is verkregen tot databanken van de overheid met behulp van gegevens en wachtwoorden van legitieme gebruikers.

Lexis Nexis nam recent voor 775 miljoen dollar Seisint over. Seisint is in de Verenigde Staten een van de twee marktleiders op het gebied van risicomanagement en leverancier van online authenticatiesystemen aan overheden. Na eerdere berichten in maart van ongeoorloofde toegang startte LexisNexis een diepgaand onderzoek. Daaruit bleek dat tot de gecompromiteerde systemen ook een database behoort met gegevens van 30.000 personen die gebruikt wordt door meerdere landen in het kader van de uitwisseling gegevens ten behoeve van terrorisme bestrijding. (Multistate Anti-Terrorism Information Exchange, MATRIX)

Het totale aantal potentiele slachtoffers waarvan mogelijk persoonlijke gegevens openbaar zijn geworden is met 280.000 personen veel groter. Daartoe behoren allerlei overheidssystemen die gebruikt worden voor wetshandhaving, fraudebestrijding, en ook sociale zekerheid.