Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
   Tweede Kamerverkiezingen 2006
Europese grondwet 2005
   Mijn Stemverklaring
Voor en tegen
Wat gebeurt er als de grondwet wordt verworpen?
Stemadvies
Strijd over het Stemadvies, een korte geschiedenis
Media-analyse: het leek zo makkelijk
Amerikaanse verkiezingen 2004
Europese verkiezingen 2004
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Frans 'nee' staat lijnrecht op 'ja' van volksvertegenwoordiging

Van onze redactie - zondag, 29 5 2005 23:35

"Het is uw vrije besluit en ik aanvaard dat", zo erkende de Franse president Jacques Chirac de vrijwel zekere verwerping van de Europese Grondwet. Betrouwbare schattingen wezen uit dat met een opkomst van meer dan 70 procent, de Fransen in een meerderheid van 55 procent tegen hebben gestemd.

Door Steven de Jong - Volgens Chirac wordt het nu erg moeilijk de Franse belangen binnen de Unie te behartigen. De president heeft persoonlijk herhaaldelijk gepoogd de Fransen over te halen 'ja' te stemmen. Net als in Nederland leek de regeringscampagne een averechts effect op de kiezer te hebben.

Contrast met Nederland
Opmerkelijk verschil met Nederland is dat alle politieke partijen in het Franse parlement de Fransen opriepen om 'ja' te stemmen. In Nederland nemen de Christenunie, Geert Wilders en vooral de SP fors stelling tegen de Grondwet. Zowel links als rechts is in Nederland grote verdeeldheid onder de achterban van pro-Grondwet-partijen. Van de PvdA-stemmers is zelfs het merendeel tegen het Grondwettelijk Verdrag, ondanks het stemadvies van voorman Wouter Bos. Hetzelfde geldt voor Groenlinks, volgens de laatste peilingen van Maurice de Hond.

'Kleine revolutie'
De eigenzinnigheid van de Fransen wordt gezien als een volksgeluid dat los van de partijen staat. Franse tv-media spreken van een 'kleine revolutie'. Parlementair Frankrijk heeft de Fransen niet kunnen overtuigen.

Balkenende: 'Nederlanders moeten eigen afweging maken'
Premier Balkenende heeft inmiddels ook gereageerd op de uitslag in Frankrijk. "Het ratificatieproces gaat gewoon door. Het is nu aan elke lidstaat hoe men aankijkt tegen het Grondwettelijk Verdrag. Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, dus ook de Nederlandse kiezer zal een eigen afweging moeten maken", zo meldde de premier om 22.50 uur in een persconferentie.