Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
   archief februari 2006
archief december 2005
archief november 2005
archief juli 2005
archief juni 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief januari 2005
2004
archief 2005
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Omstreden bewaarplicht wordt wet na instemming EP
Arjan Widlak Gepost:     woensdag, 14 december 2005, 23:00
Van:     < Arjan Widlak - Hoofdredacteur Politiek-digitaal >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid ingestemd met de bewaarplicht. Daarmee is de bewaarplicht definitief een feit geworden. Vanaf 2008 moeten van iedere burger - verdacht of niet - voor minimaal zes maanden gegevens worden bijgehouden als welke webpagina hij bezoekt, waar hij naar zoekt, met wie hij belt en vanaf welke locatie. De richtlijn was omstreden, maar de tegenstanders hebben het pleit verloren.

Iedere burger is verdachte
Onder de tegenstanders waren vooral internetproviders en burgerrechtenorganisaties. Voor de meeste internetproviders speelde mee dat de niet geringe kosten - in Nederland althans - bij hen terecht zullen komen. Ook wezen zij, vooral XS4ALL, op het feit dat deze gegevens bij honderden organisaties worden opgeslagen en daarmee het veiligheidsrisico groot is. Iedere database moet veilig zijn, dat is niet makkelijk te garanderen wanneer het er zo veel zijn. Voor de burgerrechtenorganisaties was het een principële kwestie. Er wordt afstand gedaan van het principe dat iemand onschuldig is tot zijn onschuld is bewezen, ook verdenking speelt geen rol meer: iedereen is verdachte. Mede omdat het gebruik niet beperkt blijft tot terroristische misdrijven vonden zij dit een inbreuk op artikel 8 van de rechten van de mens, dat stelt dat er sprake moet zijn van proportionaliteit.

burgerpanel
Het burgerpanel van Politiek-digitaal.nl gaf in april van dit jaar te kennen veiligheid een van de belangrijkste onderwerpen te vinden voor Europese regelgeving. Bovendien was 95% voorstander van intensievere uitwisseling van gegevens. Toch was er geen meerderheid te vinden voor de bewaarplicht en wilden zelfs de voorstanders dit aan striktere voorwaarden binden.

Het besluit
In principe worden gegevens niet langer dan 24 maanden opgeslagen. Echter, indien de Europese Commissie hiermee instemt, kunnen landen deze termijn zelf verlengen. Zo heeft Ierland momenteel een termijn van drie jaar en wil Polen een termijn van zelfs vijftien jaar. De gegevens mogen alleen worden gebruikt bij het bestrijden van 'ernstige misdaad'. Wat deze term precies inhoud mogen landen zelf bepalen, zolang ze rekening houden met de definitie die bij het Europees Arrestatiebevel is gegeven. In principe wordt niet de inhoud van de communicatie vastgelegd. Dit is bij mobiele telefonie een duidelijke zaak, maar uit de verkeersgegevens van internetcommunicatie is vaak, bijvoorbeeld bij zoekopdrachten, de inhoud af te leiden.