Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
   archief december 2005
archief mei 2005
archief april 2005
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Nederland een ‘kennixland’ voor software
Linda Kool Gepost:     maandag, 29 december 2003, 10:00
Van:     < Linda Kool - Redacteur Politiek-digitaal >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Vijftien software experts luidden de noodklok. Zonder investeringen wordt Nederland op het gebied van software engineering een ontwikkelingsland. Software wordt door het kabinet niet serieus genomen.

De afwijzing van een onderzoeksproject op softwaregebied in het BSIK (Besluit Subsidies Investeringen Kennisinfrastructuur) advies vormde de aanleiding voor een protest in de Automatiseringsgids van 14 november. Het ingediende voorstel had betrekking op de constructie en evolutie van hoogwaardige software componenten en web services

Innovatiemotor
Software vormt de basis voor onderzoek in vele wetenschapsgebieden en economische activiteiten. Software is de motor van innovatie en zou dus een prominente rol moeten krijgen bij investeringen in de kenniseconomie. Maar het BSIK advies biedt vooral ruimte aan hardware ICT projecten.

Beoordeling
De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een Commissie van Wijzen. Zij baseerden zich op rapporten van de KNAW, het CPB en Senter . De KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) geeft de wetenschappelijke beoordeling, CPB (Centraal Plan Bureau) heeft gekeken naar de maatschappelijke en economische aspecten en Senter vooral naar praktische uitvoerbaarheid. Het voorstel kreeg van de KNAW en Senter een goede beoordeling, maar het CPB was negatief. De redenering was als volgt: de relevante multinationals voorzien in de marktvraag van software componenten. De experts zijn het hiermee oneens. Er zijn nog zeer veel vraagstukken op te lossen en de multinationals beschikken niet over deze kennis. De markt faalt en investeringen van de overheid zijn dus op zijn plaats. Daarnaast is het CPB van mening dat het overnemen van resultaten van buitenlands onderzoek voldoende is. Volgens de onderzoekers deze kennisimport niet genoeg. Op deze manier wordt alleen expliciete kennis bemachtigd (kennis in publicaties en rapporten). Alleen door impliciete kennis (kennis in ‘hoofden’ van mensen) wordt voldoende expertise opgebouwd om met het buitenland te concurreren.

Kennixland
Als software ontwikkeling niet serieus genomen wordt, liegen de gevolgen er niet om. Arbeidsintensief programmeerwerk wordt verplaatst naar de lage lonen landen, maar we zullen ook de expertise missen om de outsourcing te kunnen bewaken. Daarnaast zal steeds meer kennisintensief werk verplaatst worden naar kennislanden zoals Finland, waardoor het niveau hier verder daalt. Nederlands talent trekt ook naar deze kennislanden, evenals de multinationals. Nederland zal een ontwikkelingsland worden op het gebied van software ontwikkeling, een kennixland. Het kabinet heeft het advies van de Commissie van Wijzen overgenomen. In februari/maart zal in de Kamer gedebatteerd worden over het besluit. ‘We zullen dan kijken of er goed geprioriteerd is door het kabinet’, aldus PvdA-woordvoerder Martijn van Dam. De VVD vindt het jammer dat echte software ontwikkeling niet is gehonoreerd en beraadt zich nog op haar standpunt. De verontruste experts zullen dus nu hun pijlen op de Kamer moeten richten.