Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
De Peilingpartij: Kies voor de mening van Nederland!
Kasper Heijting Gepost:     dinsdag, 21 januari 2003, 15:00
Van:     < Kasper Heijting - onderzoeker bij Publistat Mediaonderzoek >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/gastauteurs >

De Peilingpartij vertegenwoordigt alle Nederlanders. Niet slechts een beperkte achterban. Zij peilt dagelijks wat er leeft bij de Nederlanders en neemt de standpunten van de meerderheid in. De actualiteit vraagt immers om nieuwe inzichten!

Partijen hebben beginselen en programma's. Regeringen hebben akkoorden, al dan niet op hoofdlijnen. Aan die programma's en akkoorden wordt strikt vastgehouden. Geen wonder dat de klacht klinkt dat de politiek niet naar het volk luistert. In die akkoorden en programma's liggen namelijk alleen de problemen van gisteren vast. Niet die van vandaag. Waarom luistert de politiek eigenlijk niet continu naar de stem van het volk?

U bepaalt de onderwerpen
De Peilingpartij hecht meer waarde aan uw dagelijkse mening dan aan een beginselprogram. De actualiteit vraagt immers om nieuwe inzichten! Wat als de economie plotseling aantrekt? De oorlog tegen Irak niet doorgaat? Een medicijn tegen alle kwalen wordt ontdekt? Een partij met een program staat dan voor schut. De Peilingpartij heeft een antwoord op de dynamische werkelijkheid. Bovendien staan de meeste partijen voor specifieke groepen in de samenleving: mensen met een bepaalde religie of met een bepaalde sociaal-economische achtergrond. De Peilingpartij vertegenwoordigt geen beperkte achterban, maar alle Nederlanders, dus ook mensen die op een andere partij hebben gestemd.

De meerderheid bepaalt het standpunt
Heeft Den Haag het over euthanasie, maar het volk klaagt in de peilingen over dubbel parkeren, dan agendeert de Peilingpartij het onderwerp dubbel parkeren. Ook als het gaat om specifieke keuzes dan volgt de peilingpartij uw mening op de voet. Blijkt uit een peiling dat 30% van de Nederlanders vindt dat er geen immigranten meer mogen worden toegelaten, en de andere 70% vindt het tegenovergestelde, dan is de Peilingpartij voor een ruimhartig immigratiebeleid. Of andersom. Een peiling zal het uitwijzen. De Peilingpartij peilt elke dag de mening van het volk over allerhande thema's en brengt die in de Kamervergaderingen ter sprake. En ze neemt de standpunten waar een meerderheid van het volk, volgens de peilingen het mee eens is.

Ingezonden brieven-debat
Ook in Kamerdebatten tellen alleen uw standpunten. De inbreng in het debat zal geheel bestaan uit teksten van ingezonden brieven in de kranten, straatinterviews en natuurlijk onderzoek met representatieve focusgroepen. De Peilingpartij probeert geen ambtelijke nota's te doorgronden, maar wel uw gedachten over de politiek en vervolgens te doen wat u denkt.

Kies voor de mening van Nederland. Kies voor de Peilingpartij, voor. Ons motto: voor elk wat wils, is het niet de ene week, dan wel de andere week.