Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
'Wij zijn opgericht om onze cultuur te promoten!'
Steven de Jong Gepost:     donderdag, 5 januari 2006, 12:00
Van:     < Steven de Jong >
URL:     < http://www.politiek-digitaal.nl/colofon/redactie >

Waar oer-Hollandse studentenverenigingen het veld ruimen, schieten allochtone studentenverenigingen als paddestoelen uit de grond. Dan komt er van integreren weinig terecht, zou je denken. Onzin, zegt bestuurslid Varishna Tewarie. “Wij Hindoestanen dragen op alle vlakken bij aan de Nederlandse maatschappij. We hebben het Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN) opgericht om onze cultuur te promoten!”

Dat steeds minder studenten lid worden van een studentenvereniging, blijkt uit het rapport ‘Vroeger was alles beter' (2003) van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Hoofdoorzaken zijn de toenemende studiedruk en de noodzaak tot het nemen van een bijbaantje. Ook lijken studenten zich liever te richten op hun eigen hobby’s dan op het verenigingsleven. En als ze al kiezen voor een studentenvereniging, dan gaat het ze vooral om de zuipfestijnen en de plaatjes die er gedraaid worden.

Tegelijkertijd heeft zich echter een tegendraadse ontwikkeling voorgedaan. Sinds de jaren negentig is het aantal allochtone studentenverenigingen explosief gestegen. Nederland kent inmiddels circa 75 allochtone studentenverenigingen. Sommigen zijn multicultureel, anderen zijn speciaal opgericht door en voor studenten van één nationaliteit.

Waarom kiezen allochtone studenten voor een eigen clubje? Wat spoken ze zoal uit daar in de soos? Zien ze voor zichzelf een maatschappelijke rol weggelegd? Om daar achter te komen kunnen we allerlei rapporten doorspitten en tal van sociologen aan het woord laten, maar misschien is het beter om gewoon op een allochtone studentenvereniging af te stappen. We klopten aan bij de HSFN, een Hindoestaanse studentenorganisatie die in heel Nederland vertegenwoordigd is. Met dependances in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Noord, Oost, Rotterdam, Utrecht en Zuid. De HSFN is zowel een religieuze als een culturele organisatie.


Foto: Bestuur HSFN, helemaal rechts; penningmeester Varishna Tewarie

Varishna Tewarie is penningmeester van de HSFN. Ze studeert Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de oprichting is ze betrokken bij de vereniging. In dit interview geeft ze tekst en uitleg.

Waarin verschilt een allochtone studentenvereniging van een vereniging die voor alle nationaliteiten openstaat?

“Onze vereniging verschilt van andere verenigingen, omdat ze zich baseert op de Hindoe-waarden en Hindoe-cultuur. Wij organiseren informatieve activiteiten over onze cultuur en geschiedenis, speciaal gericht op studenten. Tevens helpen wij multinationals bij het rekruteren van allochtone hoger opgeleiden. Maar, net als andere studentenverenigingen, hebben wij ook gezelligheidsactiviteiten, zoals studentenfeesten en gala's. Wel houden wij daarbij rekening met onze Hindoe-achtergrond. Deze staat voorop. De HSFN staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in de Hindoe-cultuur. Het is vanzelfsprekend dat studenten met een Hindoe-achtergrond zich aangetrokken voelen tot de HSFN.”

Het gaat dus om gemeenschappelijke waarden? Licht dat eens toe.

“De Hindoe-cultuur en Hindoe-filosofie zijn universeel. De Hindoe-waarden zijn tijdloos en niet alleen van toepassing op India. Ook bepaalde aspecten uit onze cultuur veroveren een markt in het Westen, zoals yoga en ayurveda. In principe hebben we dus allemaal dezelfde waarden, zoals niet stelen, respect en vrede.

Het ligt wel aan de interesses en achtergronden van mensen uit dezelfde cultuur. Hindoe-studenten zijn bijvoorbeeld sterk geïnteresseerd in spiritualiteit, geschiedenis van India en Indiase kunsten. De Hindoe-studenten delen deze interesse en delen deze informatie met elkaar. HSFN creëert hiervoor de ideale omgeving.”

En wat doen jullie dan zoal?

“De activiteiten en onderwerpen waar we ons op richten kun je eigenlijk verdelen in vier rubrieken. Filosofie & Wetenschap, Cultuur, Trainingen en Media en Maatschappij. De onderwerpen lopen dus nogal uiteen. Denk aan bestudering van geschriften, spiritualiteit, wijsbegeerte, sanskrit, astrologie, vegetarisme, India, Suriname, kleding en tempels. Maar ook aan hoe Hindoe’s zich manifesteren in de politiek en de media. Verder richten we ons ook op meer algemene dingen. De HSFN geeft bijvoorbeeld sollicitatietraining, organiseert inhouse-dagen en spreekt over zaken als carrière maken.


Foto: Leden van Hindoe Studenten Forum Nederland (HSFN)

Onze activiteiten zijn divers. Ze worden meestal georganiseerd op een hogeschool of universiteit. HSFN organiseert lezingen, workshops, filmavonden, gala's, studentenfeesten, congressen en voert PR-campagnes. De activiteiten worden goed bezocht en zijn erg gezellig. We experimenteren ook met activiteiten. Onlangs hebben we een dialoogbijeenkomt georganiseerd met een Joodse jongerenvereniging. Aan de hand van Indiase en Joodse filmscènes vertelden we elkaar meer over de cultuur, onder het genot van een vegetarische en kosjere maaltijd. Dit was erg gezellig en leerzaam!”

Dat klinkt allemaal erg gezellig en interessant. Maar heeft de HSFN ook een functie als belangenbehartiger van de Hindoe-gemeenschap in Nederland?

“Ja, de HSFN is in eerste instantie opgericht om de belangen van Hindoe-studenten te behartigen en de Hindoe-studenten te vertegenwoordigen in de Nederlandse samenleving. Maar bovenal is de HSFN opgericht om de Hindoe-cultuur in Nederland te promoten, omdat onze cultuur te weinig bekend is.”

Speelt de integratieproblematiek een rol bij de HSFN?

“Nee, Hindoestanen zijn bijzonder goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. De Surinaamse Hindoes hebben een voorsprong, omdat ze de Nederlandse taal hebben meegekregen in Suriname. Hindoestanen hebben respect voor de Nederlandse normen en waarden en dragen op alle vlakken van de samenleving bij aan de Nederlandse maatschappij. HSFN draagt wel bij aan het integratiedebat.”

Wat betekent de HSFN voor jou persoonlijk?

“Ik vind HSFN ontzettend leuk, omdat ik in de afgelopen jaren ontzettend veel heb geleerd over mijn cultuur en mezelf. Ik heb fijne mensen leren kennen, die mij hebben gemotiveerd om me meer te verdiepen in de cultuur en geschiedenis van Hindoes. En je leert jezelf ontzettend goed kennen. Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik kon schrijven en redigeren en nu ben ik hoofdredacteur van ons verenigingsblad. HSFN biedt studenten ook de kans om hun vaardigheden op het gebied van organiseren, samenwerken, leidinggeven en schrijven te ontdekken. De studententijd is ook een goed moment om vrijwilligerswerk te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tenslotte is HSFN ontzettend belangrijk voor de opbouw en uitbreiding van je netwerk. Je leert mensen in bedrijven, de politiek en de media kennen.”

Dit artikel is eerder verschenen in Magazine Sax